به گزارش ایلنا، فاطمه پهلوانی رئیس سازمان ملی بهره وری در آستانه برگزاری «دومین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساخت» گفت: یعنی اگر رشد اقتصادی را به سه قسمت تقسیم می‌کنیم سرمایه، اشتغال و بهره‌وری هستند. طبیعتاً همه بخش‌های اقتصادی برای اینکه اهدافی که از رشد در برنامه‌های توسعه بر اساس آن مقرر می شود، باید به همان اندازه که برای جذب سرمایه و بالابردن کارآیی و اثربخشی فعالیت‌های نیروی کار از سطح مدیریتی گرفته تا سطح کارشناسی اهمیت قائل می شوند برای بهره وری هم باید اهمیت داده شود.

وی تصریح کرد: نکته ای که بنده همیشه به آن نگاه ویژه دارم و سعی می‌کنم به آن توجه کنم متاسفانه مسئله مقفول ماندن بهره وری به عنوان یکی از این سه رکن اصلی رشد اقتصادی است و ارزش افزوده ای است که آن بخش باید ایجاد کند.

رئیس سازمان ملی بهره وری تصریح کرد: متاسفانه در اقتصادهای نفتی مسئله ای که به صورت مضاعف دیده می شود این موضوع است که در اقتصادهای نفتی مدیران، مدیران هزینه هستند و نه مدیران بهره وری و ما توقع داریم این مدیران زاویه دیدشان را به سمت بهره وری سوق دهند.

پهلوانی در ادامه گفت : امیدواریم دومین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساخت بتواند بحث رونق در حوزه ساخت و ساز را محقق کند.

وی افزود: بنده معتقدم که این کنفرانس قائدتا باید یک موضوع مشخص را پیگیری کند. در شرایط کنونی بازار سرمایه، جایگزین مناسب در تمام بخش‌های اقتصادی، بحث بهره‌وری است.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران در تشریح اهمیت موضوع بهره‌وری گفت: پیشبرد تکنولوژی، نوآوری و ایجاد نظامات هماهنگ بال‌های بهره‌وری هستند. با توجه به شرایط حال حاضر کشور، باید موضوع بهره‌وری را به عنوان یکی از موضوعات اصلی کنفرانس قرار دهیم و نه تنها به عنوان یکی از اهداف 10‌گانه. قطعا سازمان ملی بهره‌وری ایران نیز هرگونه همکاری را در این خصوص خواهد داشت.

وی تاکید کرد که امسال و سال 99 را باید سال بهره‌وری بنامیم.